FAQ
सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना

सम्पर्क गर्ने
 
सम्पर्क ठेगाना
न्याय परिषद सचिवालय
 रामशाहपथ, काठमाडौं

९७७-०१-४२००७७५, 
९७७-०१-४२००७७६,
९७७-०१-४२००७७७,
९७७-०१-४२००७७८ (सचिव)

    


ईमेल :

info@jcs.gov.np

complaint@jcs.gov.np (उजुरी)