FAQ
मिति २०७७।४।२७ गतेको जिल्ला न्यायाधीश पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना    

सूचना तथा समाचार

 • न्याय परिषदको मिति २०७७।४।२८ गतेको बैठकको निर्णयहरु new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • मिति २०७७।४।२७ गतेको जिल्ला न्यायाधीश पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
  थप हेर्ने >>>

 • मिति २०७७।४।१३ गतेको विवरण अद्यावधिक गर्ने सूचना ।
  थप हेर्ने >>>

 • जिल्ला न्यायाधीश पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम - २०७७।४।४
  थप हेर्ने >>>

 • सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७७।०२।२६ गते बसेको बैठकको निर्णयहरु new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • सवारी साधन खरिद सम्बन्धी बोलपत्र new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • जिल्ला न्यायाधीश पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७६।१०।१६ गतेको बैठकको निर्णयहरु
  थप हेर्ने >>>

 • मिति २०७६।९।९ गतेको जिल्ला न्यायाधीश पदको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना
  थप हेर्ने >>>