FAQ
नियुक्ति एवं पदस्थापना सम्वन्धी मिति २०७७।०१।१४ र २०७७।२।११  गतेको निर्णयहरु न्याय सेवा आयोगको मिति २०७७।०२।२६ गते बसेको बैठकको निर्णयहरु

सूचना तथा समाचार

  • मिति २०७५।०४।१७ गते न्याय परिषद सचिवालयद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ती
    थप हेर्ने >>>

  • न्याय परिषद सचिवालयकाे निजामती सेवा पुरस्कार सिफारिश
    थप हेर्ने >>>

  • मिति २०७५।३।२५ गतेको न्याय परिषद सचिवालयको सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
    थप हेर्ने >>>