FAQ
सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना

न्याय परिषद सचिवालय
मिति २०७४।१२।१४ गतेको न्याय सेवा आयोगको जिल्ला न्यायाधीश पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

       फाइल डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्