FAQ
सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना

न्याय परिषद सचिवालय
जिल्ला न्यायाधीश पदको लिखित परीक्षाको परिमार्जित पाठ्यक्रम, २०७५

       फाइल डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्