FAQ
सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना

न्याय परिषद निर्णय
न्याय परिषदको मिति २०७५।११।१ मा बसेको बैठकबाट भएका निर्णयहरु

       फाइल डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्