FAQ
मिति २०७७।४।२७ गतेको जिल्ला न्यायाधीश पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना    

न्याय परिषद सचिवालय
मिति २०७६।९।९ गतेको जिल्ला न्यायाधीश पदको विज्ञापन

       फाइल डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्