FAQ
जिल्ला न्यायाधीश पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम - २०७७।४।४      ।।  सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना